Ruch Światło Życie

Ruch Światło-Życie został zapoczątkowany w latach 50. XX wieku przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Jest to wspólnota, która formuje chrześcijan do świadomego mi aktywnego przeżywania swojej wiary.

Szczególnym elementem na stałe wpisanym w to dzieło są oazy, które umożliwiają przezywać tajemnice Kościoła w sposób dostosowany odpowiednio dla dzieci, młodzieży i rodzin.

Swoje miejsce w tym Ruchu starają się znaleźć również klerycy naszego seminarium, którzy starają się poświęcać swój czas modlitwie, rozważaniu słowa Bożego, formowaniu siebie na dojrzałego i w pełni zaangażowanego sługę Chrystusa w Kościele.
Dopełnieniem całorocznej formacji są wakacyjne wyjazdy na różnego rodzaju oazy. Alumni udają się na nie w charakterze uczestnika na oazę młodzieżową lub opiekuna grupy.

Zależnie od możliwości staramy się również uczestniczyć w przedsięwzięciach Ruchu Światło-Życie na szczeblu ogólnopolskim oraz diecezjalnym. Alumni posługują podczas Oaz Modlitwy, Rejonowych Dni wspólnoty oraz Diecezjalnej Szkoły Animatora. Do tradycji wpisał się udział kleryków w Kongregacji Odpowiedzialnych w Częstochowie oraz w Centralnej Oazie Matce.

Uczestnictwo w spotkaniach grupy seminaryjnej pozwala pogłębić swoją duchowość, spędzić czas na dzieleniu się swoim doświadczeniem Boga, przygotować się do duszpasterstwa młodzieżowych grup parafialnych różnego typu.

Współpracujemy ponadto z innymi grupami modlitewnymi w seminarium poprzez prowadzenie rekolekcji dla szkół oraz wiele innych wydarzeń ewangelizacyjnych