Święcenia diakonatu A. D. 2021

W piątek 14.05 w seminaryjnej kaplicy odbyło się Iuramentum. Siedmioro kandydatów do święceń złożyło uroczyste wyznanie wiary, zobowiązało się do codziennej modlitwy brewiarzowej i zachowania celibatu.

Następnego dnia tj. 15.05 miała miejsce uroczysta Msza Św., podczas której udzielono święceń diakonatu. Mszy przewodniczył Pasterz naszej diecezji ks. bp Janusz Stepnowski, uczestniczył w niej również biskup pomocniczy Tadeusz Bronakowski oraz licznie przybyli księża. Wśród zgromadzonych wiernych do katedry przybyły najbliższe rodziny kandydatów do diakonatu. Diakonat to pierwszy stopień święceń kapłańskich. Po święceniach diakon w czasie Mszy Św. asystuje biskupowi lub kapłanowi, czyta Ewangelię, głosi homilię, może prowadzić pogrzeb, udzielać sakramentu chrztu świętego.

Po homilii akolici złożyli przed ordynariuszem diecezji przyrzeczenia. Następnie każdy z kandydatów klęcząc przed swoim pasterzem włożył swoje złożone dłonie w dłonie biskupa, przyrzekając mu i jego następcom cześć oraz posłuszeństwo. Jednym z najważniejszych momentów liturgii był tzw. akt prostracji, podczas którego kandydaci do święceń leżeli na posadzce kościoła, a wierni odmawiali Litanię do Wszystkich Świętych. Jest to wyraz głębokiego uniżenia się przed Bogiem i znakiem głębokiej modlitwy. Po Litanii nastąpił właściwy obrzęd święceń: biskup nałożył ręce na każdego z kandydatów i odmówił modlitwę święceń prosząc o potrzebne dary do pełnienia tej świętej służby. Następnie nowi diakoni założyli na siebie stuły na sposób właściwy diakonom i dalmatyki. Na koniec obrzędu Pasterz podawał każdemu z wyświęconych księgę Ewangelii mówiąc: „Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś; wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz, i wypełniaj to, czego będziesz nauczać.”

Na koniec Mszy nowi diakoni wyrazili swoją wdzięczność zebranym za wkład, który został wniesiony w dotychczasową formację. Po skończonej Mszy Św. ks. biskup wręczył diakonom dokumenty święceń.

Święcenia diakonatu przyjęli:

  1. Dk. Łukasz Ciecierski z parafii pw. Świętej Anny w Radziłowie
  2. Dk. Rafał Gogol z parafii pw. MB Częstochowskiej w Łomży
  3. Dk. Hubert Gromadzki z parafii pw. Chrystusa Króla w Kolnie
  4. Dk. Damian Kurpiewski z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łęgu Starościńskim
  5. Dk. Krystian Piekarski z parafii pw. Świętej Anny w Kolnie
  6. Dk. Szymon Rydel z parafii pw. Chrystusa Króla w Kolnie
  7. Dk. Bartosz Turkowski z parafii pw. Świętej Anny w Dąbrówce Kościelnej