Święcenia prezbiteratu 2024

“Obyście wytrwali, oby nie było momentów zmęczenia posługą. Kapłaństwo podobne jak małżeństwo, nie jest czymś sezonowym. Jeśli powiesz “tak” należy tego dotrzymać. Na zawsze pozostać wiernym Chrystusowi” – te słowa kierował Biskup Janusz Stepnowski do czterech nowych kapłanów, o których bogatsza jest diecezja łomżyńska.

W sobotę 25.05.2024 r.  o godzinie 10.00 rozpoczęła się w katedrze łomżyńskiej uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. bp. Janusza Stepnowskiego, ordynariusza Diecezji Łomżyńskiej, podczas której czworo diakonów przyjęło święcenia prezbiteratu. Po homilii księdza Biskupa Janusza i litanii do Wszystkich Świętych nastąpił istotny moment uroczystości: przez włożenie rąk i modlitwę konsekracyjną Ksiądz Biskup wyświęcił nowych kapłanów, których nazywa się neoprezbiterami. Ręce na kandydatów nałożyli również wszyscy zgromadzeni kapłani.

Po udzieleniu święceń klerycy ubrali neoprezbiterów w szaty kapłańskie: stułę i ornat. Stuła symbolizuje godność i władzę urzędu kapłańskiego, ornat zaś jest symbolem słodkiego jarzma PańskiegoKsiądz Biskup namaścił także dłonie neoprezbiterów olejem Krzyżma świętego, a następnie wręczył im dary ofiarne – chleb i kielich z winem oraz przekazał im znak pokoju. Znaku pokoju udzielili również wszyscy zgromadzeni kapłani.

Przy tej okazji pragniemy prosić o modlitwę za nowo wyświęconych kapłanów oraz za naszą wspólnotę seminaryjną, aby Bóg powoływał nowych robotników na swoje żniwo.

Biskup Diecezji Janusz Stepnowski z rąk którego diakoni przyjęli święcenia prezbiteratu, wręczył im także nominacje do posługi w parafiach:

  1. Ks. BUŃKOWSKI Kamil – parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej
  2. Ks. KARWOWSKI Wojciech – parafia pw. świętego Józefa Rzemieślnika w Zambrowie
  3. Ks. ORZECHOWSKI Rafał  parafia pw. świętego Wojciecha w Wyszkowie
  4. Ks. Konopko Tomasz – parafia pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Małym Płocku

<<< PRZEJDŹ DO GALERIAI ZDJĘĆ >>>