Święcenia prezbiteratu A.D. 2016

sweicenia

W ostatnią sobotę Maja w naszej Łomżyńskiej katedrze odbyły się święcenia kapłańskie! Bp Janusz Stepnowski namaścił dłonie kandydatom do święceń i posłał ich do posługi ołtarza! Sakrament święceń obejmuje trzy stopnie: święcenia diakonatu, święcenia prezbiteratu i święcenia biskupie. W tym roku na prezbiterów wyświęconych zostało dziesięciu diakonów:

1) Mateusz Cymek, par. Ducha Św. w Kadzidle
2) Maciej Daniłowski, par. NMP Częstochowskiej w Szumowie
3) Łukasz Lipiński, par. Bożego Ciała w Łomży
4) Jakub Osiecki, par. Jana Chrzciciela w Wiźnie
5) Paweł Perkowski, par. Świętego Krzyża w Łapach
6) Mateusz Rakusiewicz, par. św. Idziego w Wyszkowie
7) Maciej Sztych, par. NSJ w Drążdżewie
8) Wojciech Uściński, par. św. Piotra i Pawła w Czyżewie
9) Michał Wyszyński, par. św. Anny w Dąbrówce Kościelnej
10) Marek Żmijewski, par. MBNP w Grajewie

swiecenia

Dzień święceń prezbiteratu jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących je osób i ich najbliższych, ale także dla całej diecezji. Diakoni przygotowują się na ten dzień przez 6 lat studiów i pracy nad sobą. Ostatnią prostą są tygodniowe rekolekcje, które odbyły się w Ostróżnym.

 

 


W jaki sposób odbywa się sakrament święceń?

Po Ewangelii Rektor Seminarium przedstawia Księdzu Biskupowi kandydatów i prosi o udzielenie im święceń. Ksiądz Biskup po dokonaniu ich wyboru wygłasza homilię. Po homilii wybrani na urząd kapłanów odpowiadając na pytania Księdza Biskupa wyrażają gotowość przyjęcia obowiązków wynikających ze święceń i składają mu przyrzeczenia czci i posłuszeństwa. Następnie wierni polecają Bogu kandydatów śpiewając litanię do Wszystkich Świętych. Zaś kandydaci na znak największego uniżenia przed Bogiem leżą krzyżem. Ta postawa jest jednocześnie znakiem ich całkowitego bezwarunkowego oddania się Bogu i gotowości pełnienia Jego woli.

Po litanii do Wszystkich Świętych następuje istotny moment uroczystości: przez włożenie rąk i modlitwę konsekracyjną Ksiądz Biskup wyświęca nowych kapłanów, których nazywa się neoprezbiterami. Ręce na kandydatów nakładają wszyscy zgromadzeni kapłani.

Po udzieleniu święceń następują obrzędy, które mają “wyrazić i dopełnić w sposób symboliczny dokonywane misterium” . Klerycy ubierają neoprezbiterów w szaty kapłańskie: stułę i ornat. Z kolei Ksiądz Biskup namaszcza dłonie neoprezbiterów olejem Krzyżma świętego , a następnie wręcza im dary ofiarne – chleb i kielich z winem oraz przekazuje im znak pokoju. Znaku pokoju udzielają również wszyscy zgromadzeni kapłani. Po udzieleniu znaku pokoju rozpoczyna się liturgia eucharystyczna. Neoprezbiterzy z Księdzem Arcybiskupem i Przełożonymi seminaryjnymi odprawiają pierwszą Mszę Świętą koncelebrowaną.

swiecenia 2