Święcenia prezbiteratu A.D. 2023

W sobotę 27.05.2023 r.  o godzinie 10.00 rozpoczęła się w katedrze łomżyńskiej uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. bp. Janusza Stepnowskiego, ordynariusza Diecezji Łomżyńskiej, podczas której dwóch diakonów przyjęło święcenia prezbiteratu.

Dzień święceń prezbiteratu jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla osób je przyjmujących i ich najbliższych, ale także dla całej diecezji. Diakoni przygotowują się na ten dzień przez 6 lat studiów i pracy nad sobą.

Ksiądz Biskup Janusz w swojej homilii podkreślił potrzebę niesienia Ewangelii do dzisiejszego świata. Zaznaczył, że “świat nieraz jest daleki od Ewangelii jednakże potrzebuje tej Ewangelii, aby się obudzić nieraz z tego letargu, w którym się znalazł”. Po litanii do Wszystkich Świętych nastąpił istotny moment uroczystości: przez włożenie rąk i modlitwę konsekracyjną Ksiądz Biskup wyświęcił nowych kapłanów, których nazywa się neoprezbiterami. Ręce na kandydatów nałożyli również wszyscy zgromadzeni kapłani.

Po udzieleniu święceń klerycy ubrali neoprezbiterów w szaty kapłańskie: stułę i ornat. Stuła symbolizuje godność i władzę urzędu kapłańskiego, ornat zaś jest symbolem słodkiego jarzma Pańskiego. Ksiądz Biskup namaścił także dłonie neoprezbiterów olejem Krzyżma świętego, a następnie wręczył im dary ofiarne – chleb i kielich z winem oraz przekazał im znak pokoju. Znaku pokoju udzielili również wszyscy zgromadzeni kapłani.

Przy tej okazji pragniemy prosić o modlitwę za nowo wyświęconych kapłanów oraz za naszą wspólnotę seminaryjną, aby Bóg powoływał nowych robotników na swoje żniwo.

Święcenia prezbiteratu przyjęli:

  1. Dk. Andrzej Skarzyński –Zambrów/ św. Józefa
  2. Dk. Patryk Wolanowski – Stawiski

 

Źródło materiału filmowego Radio Nadzieja: