Święcenia prezbiteratu.

W ostatnią sobotę Maja w naszej Łomżyńskiej katedrze odbyły się święcenia kapłańskie! Bp Janusz Stepnowski namaścił dłonie kandydatom do święceń i posłał ich do posługi ołtarza! Sakrament święceń obejmuje trzy stopnie: święcenia diakonatu, święcenia prezbiteratu i święcenia biskupie. W tym roku na prezbiterów wyświęconych zostało dziesięciu diakonów.

Po tygodniowych rekolekcjach i Iuramentum w seminaryjnej kaplicy, podczas którego dziesięciu diakonów złożyło wyznanie wiary, 25 maja nadszedł upragniony dzień święceń kapłańskich. Dzień święceń prezbiteratu jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących je osób i ich najbliższych, ale także dla całej diecezji. Diakoni przygotowują się na ten dzień przez 6 lat studiów i pracy nad sobą.

Po homilii ks. bp. Janusza Stepnowskiego wybrani na urząd kapłanów wyrazili gotowość przyjęcia obowiązków wynikających ze święceń i złożyli przyrzeczenia czci i posłuszeństwa. Następnie wierni polecając Bogu kandydatów śpiewali litanię do Wszystkich Świętych. Zaś kandydaci na znak największego uniżenia przed Bogiem padli na twarz. Ta postawa jest jednocześnie znakiem ich całkowitego bezwarunkowego oddania się Bogu i gotowości pełnienia Jego woli.

Po litanii do Wszystkich Świętych nastąpił istotny moment uroczystości: przez włożenie rąk i modlitwę konsekracyjną Ksiądz Biskup wyświęcił nowych kapłanów, których nazywa się neoprezbiterami. Ręce na kandydatów nałożyli wszyscy zgromadzeni kapłani.

Po udzieleniu święceń klerycy ubrali neoprezbiterów w szaty kapłańskie: stułę i ornat. Z kolei Ksiądz Biskup namaścił dłonie neoprezbiterów olejem Krzyżma świętego, a następnie wręczył im dary ofiarne – chleb i kielich z winem oraz przekazał im znak pokoju. Znaku pokoju udzielili również wszyscy zgromadzeni kapłani.

Po udzieleniu znaku pokoju rozpoczyna się liturgia eucharystyczna. Neoprezbiterzy z Księdzem Biskupem i Przełożonymi seminaryjnymi odprawiają pierwszą Mszę Świętą koncelebrowaną.

We Wtorek 28 maja Neoprezbiterzy odprawili Msze Świętą w seminaryjnej kaplicy. Przewodniczył jej ks. Łukasz Brzostowski; swoje słowo skierował do nas ks. Mariusz Milewski. Na zakończenie Eucharystii udzieli zebranym księżom, klerykom, siostrom zakonnym i osobom świeckim pracującym w WSD w Łomży prymicyjnego błogosławieństwa.

Królowo Apostołów- módl się za nami!