Sympozjum ,,Kościół-Uniwersytet-Młodzież”

20. lutego 2020 r. w WSD w Łomży na auli Jana Pawła II odbyło się sympozjum ,,Kościół-Uniwersytet-Młodzież”. Organizatorami tego wydarzenia był Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i Diecezjalne Duszpasterstwo Akademickie. Spotkanie otworzył ks. bp Janusz Stepnowski- Biskup Łomżyński.

Refleksja dotycząca młodzieży i napięć pomiędzy światem, a Kościołem była możliwa dzięki następującym prelegentom i ich referatom:

-mgr Jolanta Święszkowska (PWSIP), Młodzi w tyglu idei. Religijność czy sekularyzacja?

-ks. dr Jarosław Kotowski- rektor WSD, Młodzież w oczach Kościoła. Kościół w oczach młodzieży.

-prof. dr hab. Dariusz Surowik- rektor PWSIP, Kościół, a nowe technologie.

Nie zabrakło też czasu na dyskusje i pytania zebranych na sali gości. Podsumowania wszystkich wystąpień i refleksji podjął się prof. dr hab. Roman Engler- rektor WSA. Sympozjum prowadził ks. dr Jacek Czaplicki.