Sympozjum Tomistyczne

10 marca 2021 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży odbyło się Sympozjum tomistyczne pt. „Tomasz z Akwinu i tomistyczna filozofia praktyczna”. Jest to już tradycją w naszym seminarium, że z okazji rocznicy śmierci św. Tomasza z Akwinu przypadającą na 7 marca organizowane jest tego typu spotkanie. W tym roku z racji pandemii sympozjum przybrało jednak nieco inną, zamkniętą formę i było skierowanie wyłącznie do alumnów, diakonów oraz wykładowców WSD.

Słowo wstępne na rozpoczęcie sympozjum wygłosił Rektor WSD ks. dr Robert Bączek. Organizatorem i prowadzącym spotkanie był dr hab. Michał Zembrzuski z UKSW, członek Naukowego Towarzystwa Tomistycznego UKSW oraz wykładowca w naszym seminarium.

Pierwszą prelekcję wygłosił ks. bp dr hab. Jacek Grzybowski (UKSW), który mówił o tym jak bytuje naród i o relacjach społecznych u św. Tomasza z Akwinu. Następnie prof. dr hab. Artur Andrzejuk (UKSW) przeszedł do tematu dot. wychowania młodzieży dorastającej według o. Wojciecha Feliksa  Bednarskiego OP, a pani dr hab. Magdalena Płotka (UKSW) mówiła o przyjemności i dobrej zabawie wg. św. Tomasza z Akwinu. Tematy te ukazały wciąż żywą i aktualną we współczesnym świecie filozofię jednego z najwybitniejszych myślicieli w dziejach chrześcijaństwa. Pani mgr Natalia Herold (UKSW) niezwykle rzeczowo przedstawiła temat usytuowania prawa naturalnego w ogólnej koncepcji prawa, a pani dr Izabela Andrzejuk (NTT) mówiąc o cnotach społecznych w ujęciu Tomasza z Akwinu, zwróciła nasza uwagę na fakt, że jest to coś więcej niż tylko ogólnie przyjęty savoir-vivre.

Prefekt WSD w Łomży ks. dr Michał Cherubin omówił temat wychowania uczuć w życiu moralnym według o. Wojciecha Giertycha OP. Ostatnią prelekcję tegorocznego sympozjum wygłosił dr hab. Michał Zembrzuski (UKSW) przedstawiając temat „Metafizyka i/jako praktyka według Tomasza z Akwinu.

Organizator przewidział również czas na zadawanie pytań, a sympozjum zakończyło podziękowanie ze strony Rektora naszego seminarium ks. dr Roberta Bączka i wspólna modlitwa z błogosławieństwem ks. bp dr hab. Jacka Grzybowskiego.