Sympozjum Tomistyczne A.D. 2022

9 marca 2022 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży odbyło się Sympozjum tomistyczne pt. „Tomasz z Akwinu a wyzwania współczesności”. Jest to już tradycją w naszym seminarium, że z okazji rocznicy śmierci św. Tomasza z Akwinu przypadającą na 7 marca organizowane jest tego typu spotkanie.

Słowo wstępne na rozpoczęcie sympozjum wygłosił Rektor WSD ks. dr Robert Bączek. Organizatorem i prowadzącym spotkanie był dr hab. Michał Zembrzuski z UKSW, członek Naukowego Towarzystwa Tomistycznego UKSW oraz wykładowca w naszym seminarium.

Znamienici prelegenci na czele z ks. bp dr hab. Jacek Grzybowski (UKSW) przedstawili w klarowny sposób jak filozofia św. Tomasza z Akwinu odpowiada na problemy współczesnego świata. Rola człowieka w świecie czy prawo naturalne to tylko niektóre zagadnienia jakie były poruszane.  Uniwersalizm prawd zawartych w tej filozofii świadczą o jej silnych fundamentach opartych na Bogu.

Nasi kolejni prelegenci, których mieliśmy zaszczyt usłyszeć to: prof. dr hab. Artur Andrzejuk (UKSW), prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk (AB), dr Ewa Pawłowicz-Sosnowska (AB), mgr Natalia Herod (UKSW) oraz dr Izabela Andrzejuk