Sympozjum tomistyczne

W 744 rocznicę śmierci św. Tomasza z Akwinu w WSD w Łomży odbyło się Sympozjum tomistyczne. Poprowadził je dr Michał Zembrzuski (UKSW), który wykłada w naszym seminarium metafizykę i historię filozofii. Przybliżył on również wszystkim zebranym postać Tomasza z Akwinu jako teologa i jego rozumienie wiary. Podstawowe założenia filozofii Akwinaty przedstawił prof. dr hab. Artur Andrzejuk (UKSW)- Tomasz z Akwinu jako filozof.

Ks. dr hab. Jacek Grzybowski (UKSW) w temacie Tomasz z Akwinu jako teolog polityczny zawarł podstawowe założenia Doktora Anielskiego mówiące o relacjach społeczno-politycznych. Tomasz z Akwinu jako mistyk to tytuł ostatniej prelekcji. Dr Izabella Andrzejuk (WSSMiA, WSKPiSM) mówiła o zawartych w działach Świętego poglądach na temat stanów mistycznych.

Sympozjum zakończyło podziękowanie ze strony ks. prał. dr Jarosława Kotowskiego (rektora naszego seminarium) i wspólna modlitwa.