V SYMPOZJUM FUNDAMENTALNOTEOLOGICZNE “JEZUS W OCZACH CHRZEŚCIJAN I ŻYDÓW”- PLAN

V SYMPOZJUM FUNDAMENTALNOTEOLOGICZNE

JEZUS W OCZACH CHRZEŚCIJAN I ŻYDÓW

Wyższe Seminarium Duchowne im. św. Jana Pawła II w Łomży

26 listopada 2016

 

PROGRAM

 

9.30. Modlitwa i Słowo Rektora – ks. dr Jarosław Kotowski

 

9.40. Wprowadzenie – ks. dr Przemysław Artemiuk

SESJA PIERWSZA

 

9.50. „Kim On jest?” (por. Mk 4,41). Droga stopniowego odkrywania osoby Jezusa: Mesjasza i Syna Bożego w Ewangelii według św. Marka – ks. dr Zbigniew Skuza WSD Łomża

 

10.25. Od heretyka do brata. Żydowskie spojrzenie na Jezusa w ciągu wieków – ks. prof. dr hab. Marek Skierkowski UKSW

 

11.00. Dyskusja

 

11.30. Przerwa na kawę

SESJA DRUGA

 

12.00. Narodziny wiary w Jezusa – red. Paweł Lisicki „Do Rzeczy”

 

12.35. Czy Sienkiewicz bez Nazarejczyka ma sens? Apologie i psychomachie w twórczości polskiego noblisty – o. dr Andrzej Bielat OP

 

13.10. Dyskusja

 

13.30. Zakończenie

artem

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie mailowe pod adresem :
wsdrektor@gmail.com