Wyższe Seminarium Duchowne

im. Papieża Jana Pawła II

18-400 Łomża
Pl. Papieża Jana Pawła II Nr 1

tel. (086) 216-54-91