Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży – październik 2015r.