Zaproszenie na rekolekcje powołaniowe do WSD

Drogi Młody Przyjacielu!
     Codziennie zadajesz sobie wiele pytań. Szczególnie ważne są pytania dotyczące istoty Twojego życia: Kim jesteś? Kim dla Ciebie jest Bóg? Co będziesz robił w przyszłości?… Znalezienie odpowiedzi nie jest łatwe. Bóg, który kocha nas ponad wszystko pragnie, abyśmy odkrywając Go w swoim życiu, mieli odwagę Mu zaufać, iść za Nim i w swoim życiu wiernie wypełnić wszystko to, do czego nas powołuje.
     Pomocą w głębokiej refleksji nad własnym życiem i relacją wobec Boga są rekolekcje organizowane w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jeżeli jesteś zainteresowany, zgłoś się do miejscowego księdza lub katechety.
Informacje organizacyjne:
1. Rekolekcje przeznaczone są tylko dla młodzieży męskiej pomaturalnej, szkół średnich i trzecich klas gimnazjalnych.
2. Tegoroczne rekolekcje odbędą się w dwóch turach:
     • dla młodzieży z Województwa Podlaskiego, w dniach od 27 do 29 stycznia (piątek – zjazd do godz. 16.00, niedziela – zakończenie kolacja o godz. 18);
     • oraz dla młodzieży z Województwa Mazowieckiego, w dniach od 10 do 12 lutego (piątek – zjazd do godz. 16.00, niedziela – zakończenie kolacja o godz. 18).
3. Na rekolekcje należy zabrać ze sobą: Pismo Święte, różaniec, notatnik, śpiwór i rzeczy osobiste.
4. Opłata za pobyt w Seminarium wynosi 50 zł; przy trudnościach finansowych koszty pokryje Seminarium.
5. Zgłoszenia prosimy dokonać najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem rekolekcji na adres e-mail: ksrobertb@tlen.pl, czy tel. 606318210. W zgłoszeniu podajemy: Imię i Nazwisko, datę urodzenia, parafię pochodzenia, szkołę, do której chodzisz oraz klasę; należy wziąć też ze sobą opinię katechety lub księdza; ksiądz czy katecheta mogą przesłać opinię o Tobie drogą telefoniczną lub e-mailem).
Ks. Robert Bączek
Alumni Kola powołaniowego
                                                                                                   Łomża, dnia 12 stycznia 2017 r.