Drodzy Przyjaciele!

“Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie go imieniem Emmanuel.” Iz 7,14

Przyjście Chrystusa na świat pokazuje nam, że ani ciemności, ani chłód betlejemskiej groty nie są w stanie powstrzymać Boga przed okazaniem człowiekowi Miłości i Miłosierdzia.

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą czasem, kiedy Nowonardzony Jezus nauczy nas bycia otwartym na Boga i drugiego człowieka – szczególnie tego potrzebującego.

 

                                 Życzą

                                          Ks. dr Robert Bączek – Rektor WSD w Łomży
                                          wraz z całą wspólnotą seminaryjną