Menu strony

Dla kandydatów

Od połowy czerwca 2018 rozpocznie się przyjmowanie kandydatów na pierwszy rok studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży.

Kandydat do seminarium duchownego zgłasza się osobiście do rektoratu Wyższego Seminarium Duchownego im. Papieża Jana Pawła II, Pl. Jana Pawła II 1 w Łomży.

 

ZGŁASZAJĄC SIĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

  1. Własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie do WSD z podaniem motywacji.
  2. Własnoręcznie napisany życiorys.
  3. Świadectwo chrztu i bierzmowania /z adnotacją, kiedy i gdzie zostały przyjęte sakramenty/.
  4. Świadectwo maturalne – /oryginał/ z adnotacją dotyczącą uczestniczenia w katechezie, Świadectwo ukończenia szkoły.
  5. Opinia Księdza Proboszcza o kandydacie i rodzinie.
  6. Opinia Katechety.
  7. Trzy fotografie w stroju wizytowym /krawat, marynarka/oraz zapis cyfrowy fotografii/.
  8. Dowód osobisty, Książeczkę Wojskową, Legitymację Ubezpieczeniową (własną lub rodzica przy, którym jest ubezpieczony)

 

Ważne daty:

29.08.2018 (środa)– zakończenie przyjmowania zgłoszeń na I rok
30.08.2018 (czwartek, godz. 10.00) – w gmachu WSD w Łomży odbędzie się pisemny sprawdzian wiadomości z języka polskiego oraz ustny z zakresu teologii dla szkół ponadgimnazjalnych
03.09.2018 (poniedziałek do godziny 13.00) – zjazd przyjętych na rok I