Menu strony

Zarząd i wykładowcy

 

Zarząd seminarium

Rektor – Ks. kan. dr Robert Bączek, od 2020 r.
Wicerektor – Ks. prał. dr Zbigniew Skuza, od 2011 r.

Prefekt:
Ks. dr Michał Cherubin, od 2016 r.

Ojciec duchowny:

Ks. kan. dr Adam Filipowicz, od 2015 r.

Dyrektor administracyjny
– Ks. mgr lic. Robert Śliwowski, od 2007 r.

PROWADZĄCY WYKŁADY I ĆWICZENIA W WSD W ŁOMŻY W ROKU AKADEMICKIM 2020 / 2021

Ks. prof. UKSW dr hab. Przemysław ARTEMIUK, od 2010
wykłada: teologię fundamentalną, ćwiczenia z teologii fundamentalnej, teologię dogmatyczną, ekumenizm, proseminarium

Ks. kan. dr Robert BĄCZEK, od 2010
wykłada:
teologię duchowości, prawo kanoniczne, ćwiczenia z prawa kanonicznego, technikę kancelaryjną, wprowadzenie w chrześcijaństwo

Pan mgr Waldemar BĄCZYK, 0d 2020

prowadzi: ćwiczenia z emisji głosu

Ks. dr Tomasz BORKOWSKI, od 2018

wykłada: egzegeza ST, ćwiczenia ze ST, Historia i geografia biblijna

Ks. bp dr Tadeusz BRONAKOWSKI, od 1989
wykłada:
 wychowanie do trzeźwości

Ks. dr Michał CHERUBIN, od 2016

wykłada: etykę, bioetykę, teologię moralną, spowiednictwo

Ks. dr Mariusz CHMIELEWSKI, od 2009

wykłada: prawo kanoniczne, ćwiczenia z prawa kanonicznego.

Ks. kan. dr Jacek CZAPLICKI, od 2004
wykłada:
teologię pastoralną, ćwiczenia z teologii pastoralnej

Pan mgr Paweł DUCHNOWSKI,
prowadzi:
ćwiczenia z W-F.

Ks. kan. dr Adam FILIPOWICZ, od 2006
wykłada:
patrologię, lektor języka łacińskiego.

Pani dr Małgorzata FRĄCKIEWICZ, od 2013
wykłada:
język polski, fonetykę

Ks. kan. dr Zdzisław GOLAN, od 1990
wykłada:
psychologię ogólną, psychologię rozwojową.

Ks. mgr lic. Tomasz GRABOWSKI, od 2012
wykłada:
historię sztuki kościelnej, konserwację zabytków.

Ks. dr Zbigniew JANKOWSKI, od 2018                                                                                                       wykłada: język łaciński i grecki.

Pani mgr Katarzyna JASTRZĘBSKA, 0d 2020

wykłada: język angielski

Pan. mgr Paweł KOŁAKOWSKI, od 2009
wykłada:
problematykę uzależnień.

Ks. prał. dr Jarosław KOTOWSKI, od 2004
wykłada:
katechetykę, pedagogikę, ćwiczenia katechetyczne

Ks. kan. mgr lic. Jan KRUPKA, od 2011
wykłada:
 konwersatorium teologiczno-biblijne z języka angielskiego

Ks. kan. prof. UKSW dr hab. Józef Stanisław ŁUPIŃSKI, od 1997
wykłada:
historię Kościoła, konwersatorium z historii Kościoła.
Ks. prof. UKSW dr hab Andrzej NAJDA, od 2004
wykłada:
Stary Testament, Nowy Testament

Ks. prał. dr Wojciech NOWACKI, od 1992
wykłada:
teologię dogmatyczną, współczesne ruchy eklezjalne, ćwiczenia z teologii dogmatycznej.

Ks. dr Paweł NOCKO                                                                                                                                             wykłada: liturgikę, ćwiczenia z liturgiki.

Ks. mgr lic. Kazimierz OSTROWSKI, od 2012
wykłada:
śpiew i muzykę kościelną; prowadzi chór seminaryjny, śpiew ogólny.

Ks. prał. prof. dr hab. Mieczysław OZOROWSKI, od 1995
wykłada:
teologię dogmatyczną, ćwiczenia z teologii dogmatycznej.

Ks. kan. dr Jan PIEŃKOSZ, od 2005
wykłada:
teologię moralną życia społecznego i osobistego, ćwiczenia z teologii moralnej

Ks. dr. Łukasz POLKOWSKI, od 2019

wykłada: logika, metodologia, filozofia przyrody, antropologia, teoria poznania, wstęp do filozofii, filozofia Boga, ćwiczenia z historii filozofii, ćwiczenia z metafizyki.

S. mgr Maria SIECZKA, od 2002
wykłada:
ćwiczenia z katechetyki.

Ks. prał. dr Zbigniew SKUZA, od 2009
wykłada:
Nowy Testament, Stary Testament, wstęp do Pisma Świętego, ćwiczenia
z Nowego i Starego Testamentu, lektor języka hebrajskiego, teologię biblijną, język włoski

Ks. kan. dr Jerzy SZYMOŁON, od 2001
wykłada:
psychologię pastoralną, psychologię religii.

Ks. dr Dariusz TUŁOWIECKI, od 2007
wykłada:
socjologię parafii, katolicką naukę społeczną.

Ks. kan. dr Wojciech TUROWSKI, od 2006
wykłada:
homiletykę, ćwiczenia z homiletyki i ćwiczenia z retoryki.

Ks. dr Marcin WASIELEWSKI, od 2020

wykłada: prawo kanoniczne, ćwiczenia z prawa kanonicznego, prawo wyznaniowe

Pan dr Michał ZEMBRZUSKI, od 2011
wykłada:
metafizykę, historię filozofii.