Menu strony

Najnowsze zdjęcia w galerii

Najnowsze filmy

Najnowsze artykuły

Obłóczyny roku III A. D. 2021

Wprowadził - 14/11/2021 - Aktualności

W sobotnie popołudnie 13.11.2021 r. alumni z roku trzeciego pożegnali się ze strojem świeckim, czego wymownym znakiem była tzw. obcinka krawatów. Miało to miejsce na auli im. Jana Pawła II w WSD w Łomży. Część artystyczną z tym związaną przygotowali alumni roku IV. Najważniejszym jednak momentem było przyjęcie stroju duchownego – sutanny, podczas Mszy Świętej, której przewodniczył J.E. ks. bp. Janusz Stepnowski. Jak co roku, ma to miejsce w naszej seminaryjnej kaplicy w dniu, w którym tradycyjnie przeżywmy uroczystość odpustową ku czci św. Stanisława Kostki. Biskup łomżyński poświęcił sutanny i pobłogosławił nowo obłóczonych kleryków. Po Mszy udaliśmy się na refektarz na wspólną...

Więcej

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

Wprowadził - 17/10/2021 - Aktualności

Podobnie jak w latach ubiegłych w kolejną rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową 16.10 2021 r. w gmachu WSD w Łomży odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. O godz. 10.00 zebraliśmy się wspólnie na Mszy Świętej w seminaryjnej kaplicy. Przewodniczył jej oraz homilię wygłosił ks. bp dr Janusz Stepnowski- Biskup Łomżyński. Bezpośrednio po Eucharystii na auli Jana Pawła II zebranych powitał Rektor WSD ks. kan. dr Robert Bączek. Sprawozdanie za poprzedni rok 2020/2021 formacji przedstawił Wicerektor WSD ks. prał. dr Zbigniew Skuza. Wyczekiwanym, zwłaszcza przez kandydatów na pierwszy rok studiów w łomżyńskim seminarium, momentem były ich przyrzeczenia i wręczenie indeksów. Wręczenia dokonał J.E. ks. bp J. Stepnowski oraz ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik- Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW. Wykład inauguracyjny pt.: ,,Świętość w Adhortacji Apostolskiej Gaudete” wygłosił ks. Prof.dr hab. Stanisław Urbański, wykładowca UKSW. Na rozpoczynający się rok J.E. ks. bp Janusz Stepnowski skierował do alumnów swoje słowo i udzielił pasterskiego błogosławieństwa. Całą uroczystość uświetnił chór seminaryjny pod kierownictwem ks. kan. Kazimierza Ostrowskiego. Zainaugurowany kolejny rok formacji miał także swój ,,duchowy początek” w ostatnich dniach września, kiedy przeżywaliśmy rekolekcje wstępne prowadzone przez ks. prof. dra hab. Leszka Misiarczyka z WSD Płocku. Był to szczególny czas medytacji nad nauką Ewangeliusza z Pontu mistrza walki z wadami głównymi. Na ich zakończenie trzech alumnów roku piątego przed...

Więcej

Okres propedeutyczny roku I 2021/2022

Wprowadził - 16/10/2021 - Aktualności

Nasz okres propedeutyczny, czyli czas przygotowania się do właściwej formacji seminaryjnej rozpoczęliśmy 2 września. Podczas wstępu do Eucharystii Ksiądz Rektor powitał nas w nowym miejscu, nazywając seminarium Naszym domem. Pierwsze dni spędziliśmy w seminarium zapoznając się z budynkiem nowego domu. Poznaliśmy także wszystkich przełożonych i ojca duchownego. Rola naszego formariusza przypadła klerykowi roku V. To on wprowadzał nas jako starszy współbrat w życie seminaryjnej wspólnoty. W pierwszy weekend września wzięliśmy udział w trzydniowym kursie NOWE ŻYCIE, który poprowadziła dla nas wspólnota Theoforos z Łomży. Następnym etapem naszego miesiąca zapoznawczego był integracyjny wyjazd do Drozdowa, gdzie odbyliśmy warsztaty psychologiczne, które pozwoliły nam poznać siebie samych, jak i siebie nawzajem. To był solidny fundament do wzmocnienia więzi naszej wspólnoty rocznikowej. Na koniec pobytu w Drozdowie udaliśmy się w pątniczy szlak Świętego Jakuba do miejscowości Jedwabne, gdzie nawiedziliśmy Jezusa w Najświętszym Sakramencie w tamtejszym kościele. Na zakończenie trudu pielgrzymowania, udaliśmy się na pyszny obiad do rodziny ze wspólnoty Domowego Kościoła. W czasie tego pierwszego miesiąca w seminarium mogliśmy pogłębić naszą wiedzę na temat Pisma Świętego, poznać tajniki filozofii, a także rozśpiewać się podczas zajęć z muzyki kościelnej. Był to przedsmak tego, co czeka nas w trakcie studiów i formacji w roku akademickim. Wybraliśmy się także w podróż by nawiedzić miejsca pochówków błogosławionych: Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki...

Więcej

Święcenia prezbiteratu A.D. 2021

Wprowadził - 31/05/2021 - Aktualności

Po tygodniowych rekolekcjach i Iuramentum w seminaryjnej kaplicy, podczas którego sześciu diakonów złożyło wyznanie wiary, 29 maja nadszedł upragniony dzień święceń kapłańskich. Dzień święceń prezbiteratu jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla osób je przyjmujących i ich najbliższych, ale także dla całej diecezji. Diakoni przygotowują się na ten dzień przez 6 lat studiów i pracy nad sobą. Po homilii ks. bp. Janusza Stepnowskiego wybrani na urząd kapłanów wyrazili gotowość przyjęcia obowiązków wynikających ze święceń i złożyli przyrzeczenia czci i posłuszeństwa. Następnie wierni polecając Bogu kandydatów śpiewali litanię do Wszystkich Świętych. Zaś kandydaci na znak największego uniżenia przed Bogiem padli na twarz. Ta postawa jest jednocześnie znakiem ich całkowitego bezwarunkowego oddania się Bogu i gotowości pełnienia Jego woli. Po litanii do Wszystkich Świętych nastąpił istotny moment uroczystości: przez włożenie rąk i modlitwę konsekracyjną Ksiądz Biskup wyświęcił nowych kapłanów, których nazywa się neoprezbiterami. Ręce na kandydatów nałożyli wszyscy zgromadzeni kapłani. Po udzieleniu święceń klerycy ubrali neoprezbiterów w szaty kapłańskie: stułę i ornat. Z kolei Ksiądz Biskup namaścił dłonie neoprezbiterów olejem Krzyżma świętego, a następnie wręczył im dary ofiarne – chleb i kielich z winem oraz przekazał im znak pokoju. Znaku pokoju udzielili również wszyscy zgromadzeni kapłani. Przy tej okazji pragniemy prosić o modlitwę za nowo wyświęconych kapłanów oraz za naszą wspólnotę seminaryjną, aby Bóg powoływał nowych robotników...

Więcej

Święcenia diakonatu A. D. 2021

Wprowadził - 18/05/2021 - Aktualności

W piątek 14.05 w seminaryjnej kaplicy odbyło się Iuramentum. Siedmioro kandydatów do święceń złożyło uroczyste wyznanie wiary, zobowiązało się do codziennej modlitwy brewiarzowej i zachowania celibatu. Następnego dnia tj. 15.05 miała miejsce uroczysta Msza Św., podczas której udzielono święceń diakonatu. Mszy przewodniczył Pasterz naszej diecezji ks. bp Janusz Stepnowski, uczestniczył w niej również biskup pomocniczy Tadeusz Bronakowski oraz licznie przybyli księża. Wśród zgromadzonych wiernych do katedry przybyły najbliższe rodziny kandydatów do diakonatu. Diakonat to pierwszy stopień święceń kapłańskich. Po święceniach diakon w czasie Mszy Św. asystuje biskupowi lub kapłanowi, czyta Ewangelię, głosi homilię, może prowadzić pogrzeb, udzielać sakramentu chrztu świętego. Po homilii akolici złożyli przed ordynariuszem diecezji przyrzeczenia. Następnie każdy z kandydatów klęcząc przed swoim pasterzem włożył swoje złożone dłonie w dłonie biskupa, przyrzekając mu i jego następcom cześć oraz posłuszeństwo. Jednym z najważniejszych momentów liturgii był tzw. akt prostracji, podczas którego kandydaci do święceń leżeli na posadzce kościoła, a wierni odmawiali Litanię do Wszystkich Świętych. Jest to wyraz głębokiego uniżenia się przed Bogiem i znakiem głębokiej modlitwy. Po Litanii nastąpił właściwy obrzęd święceń: biskup nałożył ręce na każdego z kandydatów i odmówił modlitwę święceń prosząc o potrzebne dary do pełnienia tej świętej służby. Następnie nowi diakoni założyli na siebie stuły na sposób właściwy diakonom i dalmatyki. Na koniec obrzędu Pasterz podawał każdemu z...

Więcej

Sympozjum Tomistyczne

Wprowadził - 13/03/2021 - Aktualności

10 marca 2021 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży odbyło się Sympozjum tomistyczne pt. „Tomasz z Akwinu i tomistyczna filozofia praktyczna”. Jest to już tradycją w naszym seminarium, że z okazji rocznicy śmierci św. Tomasza z Akwinu przypadającą na 7 marca organizowane jest tego typu spotkanie. W tym roku z racji pandemii sympozjum przybrało jednak nieco inną, zamkniętą formę i było skierowanie wyłącznie do alumnów, diakonów oraz wykładowców WSD. Słowo wstępne na rozpoczęcie sympozjum wygłosił Rektor WSD ks....

Więcej