Menu strony

Najnowsze zdjęcia w galerii

Najnowsze filmy

Najnowsze artykuły

Pójdź za Mną!

Wprowadził - 23/06/2022 - Aktualności

W dniu 22 czerwca tego roku zakończyliśmy kolejny rok formacji w WSD w Łomży. Tym samym rozpoczęła się rekrutacja kandydatów na rok I (więcej informacji oraz świadectwa powołań i krótki tekst o rozeznawaniu w zakładce Dla kandydatów). Prosimy zatem o modlitwę w intencji nowych, świętych i licznych powołań do naszego seminarium, aby nigdy nie zabrakło tych, którzy dawać nam będą Boże Słowo i Eucharystię. Poniżej modlitwa św. Jana Pawła II o powołania i świadectwo kleryka IV roku. O Jezu, Dobry Pasterzu, przyjmij nasze uwielbienie i pokorne dziękczynienie za wszystkie powołania, których za sprawą Ducha Świętego nieustannie udzielasz Swojemu Kościołowi. Pomnażaj liczbę pracowników Ewangelii dla zwiastowania Twojego imienia wszystkim narodom. Otaczaj opieką młodzież naszych rodzin i naszych wspólnot. Udzielaj jej gotowości i wspaniałomyślności do naśladowania Ciebie. Zwracaj także dzisiaj Swoje oczy na młodych i powołuj ich. Dodaj wszystkim powołanym siły, aby opuścili wszystko i wybrali jedynie Ciebie, który jesteś Miłością. Przebacz wahania i niewierności tym, których powołałeś. Wysłuchaj, o Chryste, nasze prośby przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Dziewicy, Twojej Matki i Królowej Apostołów. Niechaj Ta, która uwierzyła i wspaniałomyślnie odpowiedziała na wezwanie, stając się przyczyną naszej radości, towarzyszy Swoją obecnością i swoim przykładem tym, których powołujesz do wyłącznej służby dla Twojego Królestwa. Amen. Świadectwo kleryka roku IV Jak rozeznałem i rozeznaje swoje powołanie? To pytanie, które...

Więcej

Święcenia prezbiteratu A.D. 2022

Wprowadził - 31/05/2022 - Aktualności

Po tygodniowych rekolekcjach i Iuramentum w seminaryjnej kaplicy, podczas którego sześciu diakonów złożyło wyznanie wiary, 28 maja nadszedł upragniony dzień święceń kapłańskich. Dzień święceń prezbiteratu jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla osób je przyjmujących i ich najbliższych, ale także dla całej diecezji. Diakoni przygotowują się na ten dzień przez 6 lat studiów i pracy nad sobą. Uroczystość ta odbyła się w łomżyńskiej katedrze. Podczas homilii ks. bp. Janusz Stepnowski skierował do diaków m. in. takie słowa: „Naszym największym zadaniem, naszym obowiązkiem, ale i radością jest ten duch prośby, duch modlitwy. Jeśli w życiu chrześcijanina powoli wygasa ten duch modlitwy, ten duch prośby do Boga samego to powoli wygasa w nim życie chrześcijańskie. Wy drodzy młodzi, za chwilę kapłani, pójdziecie do naszych parafii, aby dzisiejszych ludzi z XXI wieku uczyć, jak prosić Boga w modlitwie, bo sami macie świadomość, że wielu wiernych w naszej parafii zapomniało, co to znaczy to prosić. Co znaczy słowo modlitwa w ich życiu” Po homilii wybrani na urząd kapłanów wyrazili gotowość przyjęcia obowiązków wynikających ze święceń i złożyli przyrzeczenia czci i posłuszeństwa. Następnie wierni polecając Bogu kandydatów śpiewali litanię do Wszystkich Świętych. Zaś kandydaci na znak największego uniżenia przed Bogiem padli na twarz. Ta postawa jest jednocześnie znakiem ich całkowitego bezwarunkowego oddania się Bogu i gotowości pełnienia Jego woli. Po...

Więcej

Święcenia diakonatu A. D. 2022

Wprowadził - 18/05/2022 - Aktualności

W piątek 14.05 w seminaryjnej kaplicy odbyło się Iuramentum. Trzech kandydatów do święceń złożyło uroczyste wyznanie wiary, zobowiązało się do codziennej modlitwy brewiarzowej i zachowania celibatu. Następnego dnia tj. 15.05 odbyły się ich święcenia, mamy obecnie trzech nowych diakonów. Uroczystość ta odbyła się w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Stawiskach gdzie podczas Mszy Św. udzielono święceń diakonatu. Mszy przewodniczył Pasterz naszej diecezji ks. bp Janusz Stepnowski, uczestniczył w niej również biskup pomocniczy Tadeusz Bronakowski oraz licznie przybyli księża. Wśród zgromadzonych wiernych do katedry przybyły najbliższe rodziny kandydatów do diakonatu. Diakonat to pierwszy stopień święceń kapłańskich. Po święceniach diakon w czasie Mszy Św. asystuje biskupowi lub kapłanowi, czyta Ewangelię, głosi homilię, może prowadzić pogrzeb, udzielać sakramentu chrztu świętego. Po homilii akolici złożyli przed ordynariuszem diecezji przyrzeczenia. Następnie każdy z kandydatów klęcząc przed swoim pasterzem włożył swoje złożone dłonie w dłonie biskupa, przyrzekając mu i jego następcom cześć oraz posłuszeństwo. Jednym z najważniejszych momentów liturgii był tzw. akt prostracji, podczas którego kandydaci do święceń leżeli na posadzce kościoła, a wierni odmawiali Litanię do Wszystkich Świętych. Jest to wyraz głębokiego uniżenia się przed Bogiem i znakiem głębokiej modlitwy. Po litanii nastąpił właściwy obrzęd święceń: biskup nałożył ręce na każdego z kandydatów i odmówił modlitwę święceń prosząc o potrzebne dary do pełnienia tej świętej służby. Następnie nowi...

Więcej

Sympozjum Tomistyczne A.D. 2022

Wprowadził - 13/03/2022 - Aktualności

9 marca 2022 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży odbyło się Sympozjum tomistyczne pt. „Tomasz z Akwinu a wyzwania współczesności”. Jest to już tradycją w naszym seminarium, że z okazji rocznicy śmierci św. Tomasza z Akwinu przypadającą na 7 marca organizowane jest tego typu spotkanie. Słowo wstępne na rozpoczęcie sympozjum wygłosił Rektor WSD ks. dr Robert Bączek. Organizatorem i prowadzącym spotkanie był dr hab. Michał Zembrzuski z UKSW, członek Naukowego Towarzystwa Tomistycznego UKSW oraz wykładowca w naszym seminarium. Znamienici prelegenci na czele z ks. bp dr hab. Jacek Grzybowski (UKSW) przedstawili w klarowny sposób jak filozofia św. Tomasza z Akwinu odpowiada na problemy współczesnego świata. Rola człowieka w świecie czy prawo naturalne to tylko niektóre zagadnienia jakie były poruszane.  Uniwersalizm prawd zawartych w tej filozofii świadczą o jej silnych fundamentach opartych na Bogu. Nasi kolejni prelegenci, których mieliśmy zaszczyt usłyszeć to: prof. dr hab. Artur Andrzejuk (UKSW), prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk (AB), dr Ewa Pawłowicz-Sosnowska (AB), mgr Natalia Herod (UKSW) oraz dr Izabela...

Więcej

Lektorat i akolitat 2022

Wprowadził - 07/03/2022 - Aktualności

Wieczór Środy Popielcowej już tradycyjnie od wielu lat jest w naszej wspólnocie seminaryjnej wieczorem rozpoczynającym rekolekcje wielkopostne. Hymn do Ducha Świętego i pasterskie błogosławieństwo wprowadziły nas w ten święty czas ,,wychodzenia na pustynię”. Tegoroczne rekolekcje prowadził o. Krzysztof Jarosz, karmelita bosy. Podczas tych dni towarzyszyła nam duchowość karmelitańska św. Jana od Krzyża oraz św. Teresy z Avila. Konferencje i medytacje nad Słowem Bożym prowadziły nas do budowania przyjaźni z Jezusem poprzez modlitwę wewnętrzną. Poranna Msza Święta w I Niedzielę Wielkiego Postu tj. 06.03.2022 r. zakończyła rekolekcje. W Jej trakcie Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski udzielił braciom z roku III i IV odpowiednio posług lektoratu i akolitatu. Lektor ma swego rodzaju obowiązek i pierwszeństwo w przekazywaniu wiernym Bożego Słowa w trakcie świętej liturgii, jak również poza nią. Jest także uprawniony do błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny, może przewodniczyć nabożeństwom. Akolita natomiast jest wezwany do rozdzielania Ludowi Wiernemu Komunii Świętej. Może także wykonywać inne związane z Eucharystią czynności (puryfikacja, Komunia dla chorych, wystawienie Najświętszego Sakramentu). Przy tej okazji prosimy o modlitwę za nasze seminarium. Szczególnie za tych, którym Kościół powierzył to co ma najcenniejszego- Boże Słowo i Boże...

Więcej

Obłóczyny roku III A. D. 2021

Wprowadził - 14/11/2021 - Aktualności

W sobotnie popołudnie 13.11.2021 r. alumni z roku trzeciego pożegnali się ze strojem świeckim, czego wymownym znakiem była tzw. obcinka krawatów. Miało to miejsce na auli im. Jana Pawła II w WSD w Łomży. Część artystyczną z tym związaną przygotowali alumni roku IV. Najważniejszym jednak momentem było przyjęcie stroju duchownego – sutanny, podczas Mszy Świętej, której przewodniczył J.E. ks. bp. Janusz Stepnowski. Jak co roku, ma to miejsce w naszej seminaryjnej kaplicy w dniu, w którym tradycyjnie przeżywmy uroczystość odpustową ku czci...

Więcej