Menu strony

Sympozjum Tomistyczne A.D. 2022

Wprowadził - 13/03/2022 - Aktualności

9 marca 2022 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży odbyło się Sympozjum tomistyczne pt. „Tomasz z Akwinu a wyzwania współczesności”. Jest to już tradycją w naszym seminarium, że z okazji rocznicy śmierci św. Tomasza z Akwinu przypadającą na 7 marca organizowane jest tego typu spotkanie. Słowo wstępne na rozpoczęcie sympozjum wygłosił Rektor WSD ks. dr Robert Bączek. Organizatorem i prowadzącym spotkanie był dr hab. Michał Zembrzuski z UKSW, członek Naukowego Towarzystwa Tomistycznego UKSW oraz wykładowca w naszym seminarium. Znamienici prelegenci na czele z ks. bp dr hab. Jacek Grzybowski (UKSW) przedstawili w klarowny sposób jak filozofia św. Tomasza z Akwinu odpowiada na problemy współczesnego świata. Rola człowieka w świecie czy prawo naturalne to tylko niektóre zagadnienia jakie były poruszane.  Uniwersalizm prawd zawartych w tej filozofii świadczą o jej silnych fundamentach opartych na Bogu. Nasi kolejni prelegenci, których mieliśmy...

Więcej

Lektorat i akolitat 2022

Wprowadził - 07/03/2022 - Aktualności

Wieczór Środy Popielcowej już tradycyjnie od wielu lat jest w naszej wspólnocie seminaryjnej wieczorem rozpoczynającym rekolekcje wielkopostne. Hymn do Ducha Świętego i pasterskie błogosławieństwo wprowadziły nas w ten święty czas ,,wychodzenia na pustynię”. Tegoroczne rekolekcje prowadził o. Krzysztof Jarosz, karmelita bosy. Podczas tych dni towarzyszyła nam duchowość karmelitańska św. Jana od Krzyża oraz św. Teresy z Avila. Konferencje i medytacje nad Słowem Bożym prowadziły nas do budowania przyjaźni z Jezusem poprzez modlitwę wewnętrzną. Poranna Msza Święta w I Niedzielę Wielkiego Postu tj. 06.03.2022 r. zakończyła rekolekcje. W Jej trakcie Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski udzielił braciom z roku III i IV odpowiednio posług lektoratu i akolitatu. Lektor ma swego rodzaju obowiązek i pierwszeństwo w przekazywaniu wiernym Bożego Słowa w trakcie świętej liturgii, jak również poza nią. Jest także uprawniony do błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny, może przewodniczyć nabożeństwom. Akolita natomiast...

Więcej

Obłóczyny roku III A. D. 2021

Wprowadził - 14/11/2021 - Aktualności

W sobotnie popołudnie 13.11.2021 r. alumni z roku trzeciego pożegnali się ze strojem świeckim, czego wymownym znakiem była tzw. obcinka krawatów. Miało to miejsce na auli im. Jana Pawła II w WSD w Łomży. Część artystyczną z tym związaną przygotowali alumni roku IV. Najważniejszym jednak momentem było przyjęcie stroju duchownego – sutanny, podczas Mszy Świętej, której przewodniczył J.E. ks. bp. Janusz Stepnowski. Jak co roku, ma to miejsce w naszej seminaryjnej kaplicy w dniu, w którym tradycyjnie przeżywmy uroczystość odpustową ku czci św. Stanisława Kostki. Biskup łomżyński poświęcił sutanny i pobłogosławił nowo obłóczonych kleryków. Po Mszy udaliśmy się na refektarz na wspólną...

Więcej

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

Wprowadził - 17/10/2021 - Aktualności

Podobnie jak w latach ubiegłych w kolejną rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową 16.10 2021 r. w gmachu WSD w Łomży odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. O godz. 10.00 zebraliśmy się wspólnie na Mszy Świętej w seminaryjnej kaplicy. Przewodniczył jej oraz homilię wygłosił ks. bp dr Janusz Stepnowski- Biskup Łomżyński. Bezpośrednio po Eucharystii na auli Jana Pawła II zebranych powitał Rektor WSD ks. kan. dr Robert Bączek. Sprawozdanie za poprzedni rok 2020/2021 formacji przedstawił Wicerektor WSD ks. prał. dr Zbigniew Skuza. Wyczekiwanym, zwłaszcza przez kandydatów na pierwszy rok studiów w łomżyńskim seminarium, momentem były ich przyrzeczenia i wręczenie indeksów. Wręczenia dokonał J.E. ks. bp J. Stepnowski oraz ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik- Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW. Wykład inauguracyjny pt.: ,,Świętość w Adhortacji Apostolskiej Gaudete” wygłosił ks. Prof.dr hab. Stanisław Urbański, wykładowca UKSW. Na rozpoczynający się rok J.E....

Więcej

Okres propedeutyczny roku I 2021/2022

Wprowadził - 16/10/2021 - Aktualności

Nasz okres propedeutyczny, czyli czas przygotowania się do właściwej formacji seminaryjnej rozpoczęliśmy 2 września. Podczas wstępu do Eucharystii Ksiądz Rektor powitał nas w nowym miejscu, nazywając seminarium Naszym domem. Pierwsze dni spędziliśmy w seminarium zapoznając się z budynkiem nowego domu. Poznaliśmy także wszystkich przełożonych i ojca duchownego. Rola naszego formariusza przypadła klerykowi roku V. To on wprowadzał nas jako starszy współbrat w życie seminaryjnej wspólnoty. W pierwszy weekend września wzięliśmy udział w trzydniowym kursie NOWE ŻYCIE, który poprowadziła dla nas wspólnota Theoforos z Łomży. Następnym etapem naszego miesiąca zapoznawczego był integracyjny wyjazd do Drozdowa, gdzie odbyliśmy warsztaty psychologiczne, które pozwoliły nam poznać siebie samych, jak i siebie nawzajem. To był solidny fundament do wzmocnienia więzi naszej wspólnoty rocznikowej. Na koniec pobytu w Drozdowie udaliśmy się w pątniczy szlak Świętego Jakuba do miejscowości Jedwabne, gdzie nawiedziliśmy Jezusa w Najświętszym Sakramencie...

Więcej

Święcenia prezbiteratu A.D. 2021

Wprowadził - 31/05/2021 - Aktualności

Po tygodniowych rekolekcjach i Iuramentum w seminaryjnej kaplicy, podczas którego sześciu diakonów złożyło wyznanie wiary, 29 maja nadszedł upragniony dzień święceń kapłańskich. Dzień święceń prezbiteratu jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla osób je przyjmujących i ich najbliższych, ale także dla całej diecezji. Diakoni przygotowują się na ten dzień przez 6 lat studiów i pracy nad sobą. Po homilii ks. bp. Janusza Stepnowskiego wybrani na urząd kapłanów wyrazili gotowość przyjęcia obowiązków wynikających ze święceń i złożyli przyrzeczenia czci i posłuszeństwa. Następnie wierni polecając Bogu kandydatów śpiewali litanię do Wszystkich Świętych. Zaś kandydaci na znak największego uniżenia przed Bogiem padli na twarz. Ta postawa jest jednocześnie znakiem ich całkowitego bezwarunkowego oddania się Bogu i gotowości pełnienia Jego woli. Po litanii do Wszystkich Świętych nastąpił istotny moment uroczystości: przez włożenie rąk i modlitwę konsekracyjną Ksiądz Biskup wyświęcił nowych kapłanów, których nazywa się...

Więcej