Menu strony

Dzieło Wspierania Powołań

Wprowadził - 16/10/2015 - Dzieło Wspierania Powołań

Dzieło wspierania powołań diecezji łomżyńskiej, to grupa osób, które pochodzą głównie z tego obszaru i którym zależy na „nowych robotnikach” w winnicy Pańskiej. Osoby te przez wstąpienie do tego dzieła zobowiązują się do częstej modlitwy o powołania do kapłaństwa i różnych form życia konsekrowanego, a także do duchowego towarzyszenia tym, którzy już wybrali tę drogę i pragną służyć Bogu i drugiemu człowiekowi, czyli za alumnów łomżyńskiego seminarium. Często ofiarują one swoje modlitwy, cierpienia, trudy, a także ofiary materialne. Wspólnota WSD również modli się za te osoby codziennie w modlitwach prywatnych, a raz w miesiącu w naszej kaplicy seminaryjnej sprawowana jest Msza Święta we wszystkich intencjach tych osób. Dziękujemy wszystkim członkom tego dzieła za każdą waszą modlitwę, każde cierpienie i wszelką pomoc na rzecz powołanych naszej diecezji. Niech dobry Bóg wynagrodzi Wam za okazaną pomoc, a nasz wspólny patron święty...

Więcej

Liturgia na dziś

Wprowadził - 15/10/2015 - Liturgia, Warto przeczytać

Więcej

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016

Wprowadził - 14/10/2015 - Aktualności

W dniu 8 października w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. W tym roku w naszej Alma Mater już po raz 97. zabrzmiał śpiew radosnego ,,Gaudeamus igitur”. Rok formacyjny rozpoczęło 66 alumnów, w tym 6 alumnów na roku pierwszym.

Więcej

Nowy pasterz!

Wprowadził - 14/10/2015 - Aktualności

Mamy nowego Ojca Duchownego! Dnia 27 Września do naszej wspólnoty został powołany drugi Ojciec Duchowny Ksiądz Adam Filipowicz. Na mszy kończącej rekolekcje w Wyższym Seminarium Duchownym, Ksiądz Biskup Janusz Stepnowski ofiarował dekret powołujący Ojca Adama do pracy w naszej wspólnocie. Życzymy owocnej posługi. Szczęść...

Więcej

Rekolekcje powakacyjne

Wprowadził - 14/10/2015 - Aktualności

Dnia od 25 do 27 Września odbyły się w naszym Seminarium rekolekcje powakacyjne.

W naszym domu kładziemy nacisk na trzy istotne aspekty, którymi powinien kierować się każdy kandydat na kapłana. Formacja duchowa, ludzka oraz intelektualna. Każdy z nas, osób budujących Kościół, pragnie świętych kapłanów, aby kształcili nasze dzieci, przynosili Chrystusa i rozgrzeszali.
Jest to bardzo wielka odpowiedzialność. Dlatego sam początek roku akademickiego zaczynamy rekolekcjami.

Więcej