Menu strony

Zespół muzyczny

Wprowadził - 13/10/2015 - Koła zainteresowań

Zespół seminaryjny 8 Dzień Tygodnia, działający w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, to grupa kilku alumnów, którzy swoimi zainteresowaniami muzycznymi chcą uwielbiać Pana Boga, a przez muzykę docierać z przesłaniem ewangelii do fanów różnych gatunków muzycznych. Nazwa grupy nawiązuje do eschatologicznego dnia ponownego przyjścia Chrystusa na świat, czyli do upragnionej wieczności, w której mamy nadzieję razem chwalić Pana już przed Jego obliczem. Do tej pory zespół wydał trzy płyty z autorskimi inspiracjami sztuką religijną i patriotyczną, z których ostatnia ujrzała światło dzienne w 2014 roku, a poświęcona była św. Janowi Pawłowi II z okazji Jego kanonizacji. Nasza posługa obejmuje nie tylko koncerty powołaniowe, patriotyczne czy kolędowanie w parafiach, ale także, a może przede wszystkim, pomoc w działaniach ewangelizacyjnych, takich jak ewangelizacja Łomży, wieczory chwały czy prowadzenie rekolekcji wielkopostnych dla uczniów szkół naszej diecezji. Nie zapominamy również o naszym Seminarium,...

Więcej

Sekcja pływacka

Wprowadził - 13/10/2015 - Koła zainteresowań

Nasze seminarium umożliwia rozwój umiejętności pływania. W ramach czasu wolnego pod okiem wykwalifikowanego instruktora można nauczyć się pływać lub pracować nad udoskonalaniem pływania we wszystkich stylach. Rozwój fizyczny korzystnie wpływa na efektywność nauczania i podejmowanie codziennych...

Więcej

Teatr seminaryjny

Wprowadził - 13/10/2015 - Koła zainteresowań

Wśród wielu inicjatyw, jakie podejmują klerycy WSD w Łomży, oprócz zwykłych studenckich obowiązków, od zawsze ma swoje miejsce działalność kulturalna i artystyczna, która przyczynia się do integralnej formacji kandydatów do kapłaństwa. Jedną z licznych form działalności kulturalnej w seminarium jest teatr. Nasz teatr ma swoją długą i bogatą historię. Pierwsza sztuka została odegrana już w 1952 roku Na przestrzeni tego czasu realizował zasadnicze funkcje teatru seminaryjnego: funkcję formacyjną (w 3 wymiarach: poznawczym, wychowawczym i pastoralnym), ewangelizacyjną, kulturotwórczą, służebną (która wynika z podporządkowania go instytucji, w ramach której on działa i rozwija się) i funkcję ludyczną (z własnymi wewnątrzwspólnotowymi tradycjami). Warto zaznaczyć, że dzielenie się tymi „scenicznymi produkcjami” z innymi, prowadzi do upowszechnienia kultury religijnej w ogóle. Staje się to bardzo ważne, zwłaszcza dzisiaj, kiedy to tzw. polityka kulturalna o profilu laickim nie umożliwia w sposób dostateczny zetknięcia się z...

Więcej

Drużyna piłkarska

Wprowadził - 13/10/2015 - Koła zainteresowań

W drużynie piłkarskiej klerycy mogą poczuć się jak prawdziwi piłkarze. Dbając o zdrowie regularnie spotykają się na wspólnym graniu w piłkę. Spędzają w taki sposób każdą wolną chwilę. Drużyna kilkakrotnie brała udział w Mistrzostwach Polski kleryków. W swej historii może się pochwalić zajęciem II miejsca w Mistrzostwach Polski kleryków, gdy kapitanem był Ksiądz Grzegorz...

Więcej

Koło honorowego krwiodawstwa

Wprowadził - 13/10/2015 - Koła zainteresowań

W naszym seminarium bardzo prężnie działa grupa dawców krwi . Średnio 5 razy w roku przyjeżdża do nas „ekipa” z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku – oddział w Łomży. Klerycy bardzo chętnie dzielą się tym jakże cennym darem. Przeważnie jest nas około 20 dawców krwi. Jest to nasz dar, cząstka siebie, którą chcemy w imię Boże komuś ofiarować ratując niejednokrotnie...

Więcej

Koło powołaniowe

Wprowadził - 13/10/2015 - Koła zainteresowań

    Koło powołaniowe Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży tworzą wszyscy alumni i moderatorzy. Przez cały rok wszyscy modlą się o nowe powołania do naszej wspólnoty, a także za tych, którzy modlą się za nas, kroczących drogą ku Chrystusowemu kapłaństwu. W każde wakacje modlimy się o odwagę dla młodych mężczyzn, aby nie bali się odpowiedzieć na wołanie: „PÓJDŹ ZA MNĄ!”, które kieruje do nich Chrystus, a które kiedyś skierował także do nas.     Grupa kilku alumnów jest bardziej odpowiedzialna za przygotowanie i przebieg akcji powołaniowych organizowanych przez nasze Seminarium. Zespół ten czuwa nad zorganizowaniem takich akacji jak „Weekend w Seminarium”, czy rekolekcje powołaniowe, które odbywają się zazwyczaj w czasie ferii zimowych. Alumni z Koła otaczają troską wszystkich tych, którzy przyjeżdżają na takie spotkania, aby każdy poczuł się u nas jak najlepiej i wrócił tu już na dłuższy czas – 6...

Więcej